Dla mediów

DRUMFEST DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW 

I. Akredytacja prasowa i photo pass
Akredytacja prasowa i photo pass przyznawane są na podstawie udokumentowanych materiałów promujących DRUMFEST w wersji online lub drukowanej.
Promocja DRUMFEST może się opierać o materiały prasowe DRUMFEST lub materiały własne związane z wydarzeniami DRUMFEST.
Celem uzyskania akredytacji prasowej lub/i photo pass na dane wydarzenie należy wysłać na poniższy adres mailowy informację zawierająca odnośniki do działań promujących wydarzenia DRUMFEST.
Ilość akredytacji oraz photo pass jest ograniczona i uzależniona jest od działań, o których mowa w punkcie 1.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 września.

II. Wywiady i kontakt z artystami
Wszystkie kontakty z artystami DRUMFEST organizowane są przez DRUMFEST.
Akredytacja prasowa nie uprawnia do jednoczesnego zrobienia wywiadów z artystami DRUMFEST.
Zasady udzielania zgody na przeprowadzenie wywiadów lub innych działań medialnych z artystami DRUMFEST uzależnione są od uprzedniej promocji wydarzeń DRUMFEST.
Osoby zainteresowanie bezpośrednim kontraktem z artystą występującym podczas DRUMFEST proszone są o zgłoszenie sięna kontaktowy adres e-mailowy, załączając przy tym odnośniki do wykonanych uprzednio działań promocyjnych lub informując jakie działania zostaną jeszcze wykonane.
Termin zgłoszeń o bezpośredni kontakt z artystami upływa z dniem 15 września.
Biuro prasowe DRUMFEST niezwłocznie poinformuje o możliwości kontaktu z artystą.

DRUMFEST zastrzega, że działania medialne z niektórymi artystami mogą być niedostępne z racji napiętego harmonogramu lub preferencji artysty.

Czas i miejsce wywiadów będą uzależnione od dostępności artystów.

Drogą mailową zostaną ustalone orientacyjne godziny wywiadów i czas ich trwania, który będzie rygorystycznie przestrzegany.

W dniu wywiadu należy zgłosić się do pracownika DRUMFESTU wskazanego przy ustalaniu wywiadu, który udzieli informacji na temat miejsca spotkania z danym artystą.

DRUM FEST zastrzega sobie prawo do odwołania wywiadu w nagłych przypadkach z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

 

 

Wszelkie zapytania odnośnie wywiadów z artystami oraz innych spraw związanych z mediami, proszę kierować na adres: festiwal@drumfest.pl

Kontakt telefoniczny: 728 469 344