Międzynarodowy Konkurs Wibrafonowy i Marimbowy 2014 Drukuj Email

Międzynarodowy Konkurs Wibrafonowy i Marimbowy

23. Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST

 Opole 2014

Lista utworów obowiązkowych - do pobrania

Regulamin - do pobrania

Formularz marimbowy - do pobrania

Formularz wibrafonowy - do pobrania

Terminy:  konkurs 24 - 26.10.2014, zgłoszenia do 10.09.2014

 

JURY:

 

alt

 

alt

Mark Ford - University of North Texas, Dyrektor Artystyczny konkursu, przewodniczący jury

Keiko Abe - wirtuoz gry na marimbie, zasiądzie w jury podczas rundy finałowej konkursu

Frédéric Macarez - National Conservatory of Paris, kotlista Paryskiej Orkiestry Symfonicznej

Paul Rennick - University of North Texas, dyrektor orkiestry marszowej Santa Clara Vanguard

 

 

Konkurs Marimbowy grupa I

 

Etap 1 – Do wyboru 1 utwór (6-8 minut)

Keiko Abe – Frogs

Keiko Abe – Three Monologues for Solo Marimba (1 do wyboru)

J. S. Bach - dowolna część Sonaty i Partity na skrzypce solo

Mark Ford – Morning Light

Rich O’Meara – Restless

Jon Metzger – Spiral Passages

C. Musser – Etiudy C-dur i B-dur (do wyboru)

Ney Rosauro – Three Preludes (1 do wyboru)

Emmanuel Sejourne – Nancy

Gordon Stout – Four Episodes for Solo Marimba (1 do wyboru)

 

Etap 2 – Do wyboru 1 utwór (6-8 minut)

 

Keiko Abe – Michi

Keiko Abe – Prism

Michael Burritt – Preludia 1-5 (2 do wyboru)

Christopher Deane – Etude for a Quiet Hall

Mark Ford – Ransom

Mark Ford - Polaris

Akira Miyoshi – Conversation: Suite for Marimba (3 do wyboru)

Rich O’Meara – Tune for Mary O

Paul Smadbeck – Virginia Tate

Eric Sammut - Four Rotations (do wyboru 1 lub 2)

 

Etap 3 – Dowolny utwór (10 minut)

 

Utwór dowolny trwający 10 minut, może być z listy utworów obowiązkowych etapu 1 i 2 lub inny. Jeżeli uczestnik konkursu wybierze utwór z etapu 1 i 2, nie może powtórzyć utworu wykonywanego wcześniej.

 

Konkurs Marimbowy grupa II

 

Etap 1 – Do wyboru 1 utwór (6-10 minut)

 

Keiko Abe – Memories of the Sea Shore

Keiko Abe – Dream of the Cherry Blossoms

J. S. Bach - dowolna część Sonaty i Partity na skrzypce solo

Casey Cangelosi – White Knuckle Stroll

Guillo Espel - Zamba para Escuchar Tu Silencio

Mark Ford – stealing a moment

Markus Halt - Marimbics

Akira Miyake – Chain

Gordon Stout – Two Mexican Dances (można wybrać tylko 1 taniec)

Takatsugu Muramatsu - Land

Eric Sammut – Cameleon

Matthias Schmitt – Six Miniatures (do wyboru 2 lub 3)

 

Etap 2 – Do wyboru 1 utwór (6-10 minut)

 

Keiko Abe – Marimba d’Amore

Keiko Abe – Variations on Japanese Children’s Songs

Michael Burritt - Scirocco

Casey Cangelosi – Character No. 2

Pius Cheung – Etude in E Minor

Jacob Druckman – Reflections on the Nature of Water (do wyboru 3 części)

Mark Ford – Kingdom Lore Fanfare

Anna Ignatowicz - Toccata

Eric Sammut – Three Spirals (można wybrać tylko 1 Spiral)

Joseph Schwanter – Velocities

Toshimitsu Tanaka – Two Movements for Marimba

 

Etap 3 – Utwór dowolny (10-12 minut)

 

Utwór dowolny trwający 10 minut, może być z listy utworów obowiązkowych etapu 1 i 2 lub inny. Jeżeli uczestnik konkursu wybierze utwór z etapu 1 i 2, nie może powtórzyć utworu wykonywanego wcześniej.

 

Konkurs Wibrafonowy –Grupa I

 

Etap 1 – Do wyboru 1 utwór

 

 

G. Burton – Enihs

T. Huesgen – Trilogy

A. Lipner – Crystal Mallet

B. Molenhof – City Hymn

S. Tasca – Canto Alpino

E. Saindon – Solace

R. Wiener - Skyway

 

Etap 2 – Do wyboru 1 utwór

 

L. Cauberghs – Prelude nr 1

J.C. Combs – Reflections

D. Friedman – Five Tonal Haikus for Solo Vibraphone

M. Glentworth – Blues for Gilbert

N. Rosauro – Prelude and Blues

E. Sejourne – Lila

N. Zivkovic - Suomineito

 

Etap 3 – Utwór dowolny (10-15 minut)

 

Utwór dowolny trwający 10-15 minut, może być z listy utworów obowiązkowych etapu 1 i 2 lub inny. Jeżeli uczestnik konkursu wybierze utwór z etapu 1 i 2, nie może powtórzyć utworu wykonywanego wcześniej.

 

Konkurs Wibrafonowy – Grupa II

 

Etap 1 – Do wyboru 1 utwór (10 minut)

 

D. Friedman - Texas Hoedown

G. Gibson – Wallflower

G. Lecointe – Voyage

A. Lipner – Kaleidoscope

N. Rohwer – Green Lake

N. Rosauro – Bem-vindo

R. Wiener – Latin Song

 

Etap 2 – Do wyboru 1 utwór (10 minut)

 

C. Deane – The Apocryphal Still Life

C. Deane – Mourning Dove Sonnet

J. Freicher – Koda / Honey Rock

D. Friedman - Bettina Dreams of the Garden of Elves

A.C. Jobim (arr. by Gary Burton) - Chega de Saudade

C. Kingsland – Labyrinth

B. Molenhof – And The Mountains Remain

S. Saunders Smith – Links No. 4 (Monk)

 

Etap 3 - Utwór dowolny (10 minut)

 

Utwór dowolny trwający 10 minut, może być z listy utworów obowiązkowych etapu 1 i 2 lub inny. Jeżeli uczestnik konkursu wybierze utwór z etapu 1 i 2, nie może powtórzyć utworu wykonywanego wcześniej.

 

Konkurs Duetów Wibrafonowych/Marimbowych

 

1 etap - Do wyboru 2 utwory

 

Grupa I – duety

 

K. Abe – Tambourine Paraphrase

K. Abe – Prism II

H. Breuer; arr. W. Kostowa - Mallets alla Zurke / Honey Rock

B. Molenhof – One Notch Higher

A. Astrand - Walking

M.S. Leth - Mallet waltz / Studio 4 Production

 

Grupa II - duety

 

K. Abe – Wind Across Mountains

K. Abe – Reflections on Japanese Children’s Songs II

M. Ford – The Green Road Duo

E. Sejourne - Losa

D. Samuels – Sunset Glow

R. Wiener - Blue Tango

A. Astrand - Spring Colors

 

REGULAMIN

 

1. XII Międzynarodowy Konkurs Wibrafonowy i III Międzynarodowy Konkurs Marimbowy

odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu im. Fryderyka

Chopina w październiku 2014r. Konkurs jest częścią XXIII Międzynarodowego

Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST i odbywa się w dwóch kategoriach: solowej

i duetach.

2. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne. Dyrektorem

muzycznym obu konkursów jest prof. Mak Ford – wybitny marimbafonista i uznany

kompozytor, koordynator sekcji perkusji na Uniwersytecie Pólnocnego Teksasu

w Denton, w stanie Texas, USA.

3. Jury konkursu będzie się składać z wybitnych perkusistów i pedagogów

występujących w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM

FEST. Planowany skład jury konkursów:

Mark Ford - USA – University of North Texas

Frederic Macarez – National Conservatory of Paris, kotlista paryskiej Orkiestry Symfonicznej

Keiko Abe – witruozka gry na Marimbie zasiądzie w jury podczas rundy finałowej konkursów

4. Oba konkursy, wibrafonowy i marimbowy, są podzielone na trzy etapy oraz na dwie

grupy wiekowe:

Grupa I : 12 – 19 lat

Grupa II : 20 – 25 lat

5. Lista utworów obowiązkowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Każdy z uczestników konkursu wibrafonowego oraz marimbowego jest zobowiązany

do przygotowania się do 3 etapów. Konkurs duetów jest jednoetapowy.

6. Zgłoszenia do konkursu oraz lista utworów obowiązkowych znajdują się na stronie

internetowej festiwalu www.drumfest.pl w zakładce Konkursy perkusyjne.

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 10 września 2014 roku (decyduje data

wpływu do organizatora) na jeden z poniższych sposobów na adres:

1. Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole

2. lub e-mail: festiwal@drumfest.pl

Udział w konkursie jest odpłatny: 50zł

7. Maksymalna liczba uczestników każdego konkursu wynosi 35 osób.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do organizatora. Zgłoszenia otrzymane po 10 września 2014 zostaną odrzucone lub wpisane na listę rezerwową -

na wypadek odwołania udziału jednego z uczestników.

8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom instrumenty otrzymane od sponsorów

festiwalu. Uczestnik konkursu może wystąpić na własnym instrumencie.

9. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez międzynarodowe jury złożone ze

znanych polskich oraz zagranicznych wibrafonistów i marimbafonistów profesorów

polskich i zagranicznych akademii muzycznych powołane przez organizatora

i Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Pracami jury kieruje przewodniczący

 prof. Mark Ford i on reprezentuje komisję na zewnątrz.

Jury określi kryteria oceny uczestników konkursu np. zgodność wykonania utworu

z zapisem nutowym, muzykalność, interpretację, walory brzmieniowe i artystyczne

wykonania.

Liczba punktów przyznanych przez jury dla uczestników na każdym etapie konkursu:

Pierwszy etap: 100 punktów

Drugi etap: 100 punktów plus punkty z pierwszego etapu

Trzeci etap: 100 punktów (punkty z poprzednich etapów nie będą już wliczane)

Obrady jury są niejawne, a decyzje ostateczne.

10. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród. Decyzje jury są ostateczne.

11. Po trzecim etapie finałowym zostaną przyznane nagrody. Każdy z uczestników

otrzyma dyplom uczestnictwa. Jury podejmie decyzję o podziale miejsc i przyznaniu

ewentualnych wyróżnień. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody. Laureaci

konkursu są zobowiązani do wystąpienia na koncercie laureatów.

12. Nagrody dla każdego konkursu,

Grand Prix - 1500 zł, nagrody rzeczowe

I miejsce – 1000 zł, nagrody rzeczowe

II miejsce – 500 zł, nagrody rzeczowe

13. Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują możliwość bezpośrednich

konsultacji z członkami Jury, podczas których omawiane będą wszystkie występy

konkursowe.

14. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej

Festiwalu.

15. Wszyscy uczestnicy Konkursu sami pokrywają koszty podróży oraz koszty pobytu

podczas trwania konkursu.

16. Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

17. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu.

 

Nowości

Fundacja DRUMFEST

Partnerzy

 

 

 

Partnerzy

roland-td1.jpg
mapex.png
umo.jpg
ministerstwo.jpg
filharmonia_opolska.jpg
psm.jpg
chck.jpg
chorzow170.jpg
powiatopolski.jpg
konsulat_niemiec.jpg
wegry.jpg
flandria.jpg
opolskie.jpg
slaskie.jpg
cea.jpg
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.

Facebook Like Box

.

Patroni medialni


 

 

 

Nagrody

opolska marka 2012-1.jpg