Konkurs Zestawowy
Young Drum Hero 2016 Drukuj Email

REGULAMIN

XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSUGRYNAZESTAWIEPERKUSYJNYM

YOUNGDRUMHERO

Opole 2016

§ 1

XIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym – Young Drum Hero odbędzie się

w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu wramach XXV MiędzynarodowegoFestiwalu DRUM FEST.

Planowane daty:

I etap: 22.10.2016

II etap: 23.10.2016

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu

ul Wrocławska 158

45-835 Opole

§2

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne z siedzibą w Opolu, 45-068,

ul. 1 Maja 19, a współorganizatorami są Magazyn Perkusista i właściciel portalu Drumcover.pl

§ 3

Konkurs skierowany jest do młodych osób grających na zestawie perkusyjnym – amatorów,

perkusistów uczęszczających na zajęcia w ośrodkach kultury i pobierających lekcje prywatne,

uczniów szkół muzycznych oraz studentów akademii muzycznych.

§ 4

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych.

I grupa - do16rokużycia.

IIgrupa - do 23rokużycia

Przynależność do grup wiekowych ustalana jest na podstawie daty urodzenia rocznikowo.

W I grupie może wystąpić tylko osoba, która d okońca 2016 roku nie ukończy 17 roku życia a w grupie II podobnie,         dokońca grudnia 2016nie ukończy 24roku życia.

§5

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do:

  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego po zalogowaniu na aktywne konto portalu drumcover.pl 

  2. umieszczenia nagrania video po zalogowaniu na stronie Drumcover.pl w zakładce Young Drum Hero:

a. nagranie musi zawierać  2dowolne utwory solowe lub zespołowe w dowolnym gatunku muzycznym.

b. nagranie powinno być wykonane w jakości pozwalającej na prawidłową ocenę 
zgłoszenia.

Zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesyłać najpóźniej do 10 września 2016 roku (decyduje data wpływu).

§ 6

Na podstawie nadesłanych materiałów odbędzie się eliminacja wstępna, podczas której zostanie wybranych                łącznie maksymalnie 30 uczestników do pierwszego etapu w Opolu.

§ 7

  1. W pierwszym etapie kandydaci do konkursu zostaną ocenieni przez jury złożone ze znanych polskich i zagranicznych perkusistów, powołane przez przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, które oceni uczestników na podstawie wykonanej prezentacji dowolnego utworu trwającego maksymalnie 8 min. Po pierwszym etapie zostanie wytypowanych maksymalnie 5 najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

  1. W drugim etapie uczestnicy zostaną ocenieni na podstawie 2 utworów: jednego utworu z podkładem oraz drugiego solo. Czas trwania prezentacji obu utworów nie powinien przekraczać 10 min (łącznie).

§ 8

Międzynarodowa komisja oceniać będzie zmagania uczestników konkursu pod względem:

muzykalności, walorów brzmieniowych, artystycznych i umiejętności technicznych.

Jury ma prawo przerwać prezentację. Pracami jury kieruje przewodniczący i 

reprezentuje komisję na zewnątrz.

§ 9

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników organizatorzy przewidują następujący podział

nagród: Grand Prix, 1 miejsce w grupie młodszej oraz 1 miejsce w grupie starszej oraz

ewentualne wyróżnienia, jednak jury ma prawo do dowolnego podziału nagród.

Obrady komisji są niejawne. Przy ocenie nie będą brane pod uwagę gatunki

muzyczne prezentowane przez poszczególnych uczestników konkursu, ale wyłącznie poziom

technicznych umiejętności i muzykalności. Decyzje jury są ostateczne.

§ 10

Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w konkursie zostaną poinformowani w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2016r. o wynikach eliminacji wstępnych

mailem, a informacje te zostaną również umieszczone na stronach internetowych:

www.drumfest.pl,www.drumcover.pl

§ 11

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma z rąk przewodniczącego Jury okolicznościowy dyplom

uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowo–rzeczowe ufundowane

przez Centrum Edukacji Artystycznej, organizatorów oraz sponsorów.

§ 12

Organizatorzy w ramach dodatkowej nagrody proponuje udział zwycięzcy konkursu jako

support jednej z gwiazd kolejnej edycji festiwalu DRUM FEST.

§ 13

Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują możliwość bezpośrednich konsultacji

z członkami Jury.

§ 14

Lista wszystkich nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach internetowych:

www.drumfest.pl oraz www.drumcover.pl

§ 15

Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy konkursu pokrywają sami koszty podróży

i pobytu podczas jego trwania.

§ 16

Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

§ 17

Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu.

§ 18

Poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu uczestnicy zezwalają na wykorzystywanie ich

wizerunku w materiałach promocyjnych kolejnych edycji konkursu lub festiwalu DRUM FEST.

 

alt

 
Laureaci Young Drum Hero 2015 Drukuj Email

W dniach 10-11 października 2015 odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym - Young Drum Hero. Jury w składzie: Tobias Ralph, Artur Malik, Piotr Pniak, Marek Kapłon zadecydowało o następującym podziale nagród:

Nagrodę Grand Prix zdobył Kevin Mielewczyk, który otrzymał Zildjian Oriental, zestaw case’ów Hardcase według własnej konfiguracji oraz kupon 500 zł do wykorzystania w sklepach Ragtime. Kevin występował w grupie wiekowej do lat 18.

W kategorii do lat 18:

1 miejsce - Emilian Wolski – werbel PDP Maple Classic, Zildjian Spiral oraz bon o wartości 250 zł.

2 miejsce - Jakub Galwas – Set talerzy Zildjian ZBT oraz bon o wartości 100 zł.

W kategorii 19-25 lat przyznano ex aequo dwa drugie miejsca:

1 miejsce - Stefan Raczkowski – Set talerzy Anatolian oraz bon o wartości 250 zł.

2 miejsce - Maciej Lesisz – Zildjian A china 19”, bon o wartości 100 zł.

2 miejsce - Michał Suchanek – Stopa PDP Direct Drive oraz bon o wartości 100 zł.

Ponadto wszyscy uczestnicy finału otrzymali zestawy upominkowe z padami ćwiczebnymi Zildjian (lub bonami sklepowymi), kompletami pałek Zildjian i Vater oraz DVD z szerokiego katalogu wydawcy Hudson.

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenie się do rywalizacji z... własnymi słabościami! Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 
Konkurs Gry na zestawie perkusyjnym 2015 YOUNG DRUM HERO Drukuj Email

 
Nagrody Konkursu Zestawowego Young Drum Hero 2015 Drukuj Email

Lista nagród:

1. Zildjian  ZBTP390-A (14/16/18/20)+ dodatkowy splash 6" Avedis BONUS - NOWOŚĆ 2015!
2. Zildjian FX Oriental China Trash 10" A0610 - NOWOŚĆ 2015!
3. Zildjian FX Oriental China Trash 8" A0608 - NOWOŚĆ 2015!
4. Talerz perkusyjny Zildjian Spiral Stacker 10" FXSPL10- NOWOŚĆ 2015!
5. Pałki perkusyjne Zildjian Maple Series 5A Maple 5AM x 6par
6. Pałki perkusyjne Zildjian Artist Series Brooks Wackerman 16,125" ASBW x 6par
7. Pałki perkusyjne Zildjian Artist Series Dave McClain 16,625" ASDM x 6par
8. Pad ćwiczeniowy Zildjian Accessories Tre Cool Practice Pad 6" TREDP1 x 4szt

9. Talerz Zildjian A Ultra Hammered 19"

10. Cowbell LP z polską sygnaturą

11. PDP direct drive podwójna stopa perkusyjna

12. PDP werbel maple classic 14x5

13. KOMPLET CASE'ÓW HARDCASE DLA ZWYCIĘZCY NA JEGO WŁASNY ZESTAW!!!!!!!! 

14. Werbel World Max

15. Akcesoria perkusyjne Vater

   
 
     
 
Regulamin Konkursu Gry na Zestawie Perkusyjnym - Young Drum Hero Drukuj Email

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Gry na Zestawie Perkusyjnym - Young Drum Hero - pobierz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Nowości

Fundacja DRUMFEST

Partnerzy

  

 

 

Partnerzy

roland-td1.jpg
mapex.png
umo.jpg
ministerstwo.jpg
filharmonia_opolska.jpg
psm.jpg
chck.jpg
chorzow170.jpg
powiatopolski.jpg
konsulat_niemiec.jpg
wegry.jpg
flandria.jpg
opolskie.jpg
slaskie.jpg
cea.jpg
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.

Facebook Like Box

.

Patroni medialni


 

 

 

Nagrody

opolska marka 2012-1.jpg