Fundacja Drumfest

Fundacja DRUM FEST

 

Powstała w 2013 roku z inicjatywy Fundatora Wojciecha Laska.

W zakres działalności Fundacji DRUM FEST wchodzą między innymi:

 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • reklama

 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  edukacja

 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • działalność obiektów kulturalnych

 • działalność związania z wydawaniem płyt, kaset, produkcja audycji itp

 • artystyczna i literacka działalność twórcza

 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • działalność polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów

Zarząd Fundacji Drum Fest:                                             Fundacja Drum Fest

Wojciech Lasek – Prezes                                                                         Ul. 1 Maja 19,  45-068 Opole

Marek Kapłon – Wice Prezes                                                                   Tel: 77 454 66 24 wew. 23

Jacek Nemec – Skarbnik                                                                         NIP 754-307-53-13

Dane kontaktowe

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DOKUMENTY FUNDACJI

 

AKTUALNY KRS
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
STATUT FUNDACJI
ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON (1)
ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON (2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –